Kontaktuppgifter

För frågor kring persontrafik samt budtransporter

Micke Mårtensson
Telefon: 044-12 21 21
Direkt: 044-590 01 15
micke@c4transport.se

eller

Stefan Karlsson

Telefon: 044-122121
Direkt: 044-5900111
stefan@c4transport.se

För frågor kring åkeridelen :

Staffan Einarsson
Telefon: 044-20 00 00
Direkt: 044-590 01 10
staffan@c4transport.se

eller

Christian Mårtensson
Telefon: 044-12 21 21
Direkt: 044-590 01 12
christian@c4transport.se

För frågor kring verkstaden:

Kjell Bergström
Telefon: 044-20 00 00
Direkt: 044-590 01 14
kjell@c4transport.se

eller

Johanna Persson
Telefon: 044-20 00 00
Direkt: 044-590 01 14
johanna@c4transport.se

För att komma i kontakt med ekonomiavdelningen:

Christel Dahlbom
Telefon: 044- 12 21 21
Direkt: 044-590 01 13
christel@c4transport.se

Ekonomiansvarig:

Otto Svensson
Telefon: 044-12 21 21
Direkt: 0707-26 20 00
otto@osek-ekonomi.se