VTL/Följebil

Vägtransportledare vid större transporter

C4 Transport erbjuder vägtransportledare (VTL) och följebil, vilket behövs vid transport av större föremål som kräver tillstånd för att få transporteras.

Vid transport av långa, breda eller tunga laster på allmän väg kommer vår följebil att följa transporten för att uppmärksamma och varna andra trafikanter.

Rätt att ge anvisningar till övriga trafikanter

Vägtransportledare har samma rätt som polisen att ge anvisningar till övriga trafikanter, för att säkerställa att transporten sker på ett trafiksäkert sätt och undvika att hindra övrig trafik. Vägtransportledarna känns igen på deras klädsel och tjänstetecken och på de fordon som de använder vid yrkesutövningen. Som trafikant är man skyldig att följa vägtransportledarens anvisningar.

Normalt är vägtransportledare inkopplade vid dispenstransporter som kräver avstängning av övrig trafik för passage av broar alternativt passage över vägbanemitt.

En säker transport

Vår vägtransportledare ser till att transporten sker tryggt och säkert hela resan. Med många års erfarenhet och en bred fordonspark är vi vana med olika typer av specialtransporter. 

Kontakta våra serviceinriktade transportledare på 044-20 00 00 eller på bokning@c4transport.se för att boka din transport.


Kontakta oss för att boka VTL/Följebil

Kontakta oss på akeri@c4transport.se eller ring 044-200 000 för att boka VTL/Följebil.