Vi är ett heltäckande åkeri

Välkommen till C4 Transport – ett heltäckande åkeri och transportföretag, specialiserade på åkeriverksamhet, bud- och persontransport.

Experter på åkeri och transport

C4 Transport är ett heltäckande åkeri och transportföretag, specialiserade på åkeriverksamhet, bud- och persontransport. Kompetent personal och en modern fordonsflotta utgör basen i verksamheten. Vi transporterar det mesta och kör i hela Sverige och vid behov även utomlands. Företag, kommun eller privatperson i behov av transport? Kontakta oss!

  • Specialtransport
  • Livsmedelstransport
  • Budtransport
  • Betongtransport

Vi hjälper dig med persontransport

Vi kör dig dit du vill. Med lång erfarenhet av att transportera människor utför vi skoltransporter, sjukresor och färdtjänst med hög kvalitet. Våra ansvarstagande chaufförer ser till så att resan sker på ett säkert sätt. Tillsammans med Telepass & Sydbuss kör vi transporter till företag, kommuner, landsting och idrottsföreningar.

  • Skoltransport
  • Företagstransport
  • Busstransport
  • Färdtjänst & sjukresor

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Hållbarhet

Genom systematiskt miljöarbete och kontinuerligt minskad användning av fossilt bränsle bidrar vi till minskad miljö- och klimatpåverkan. Trygga och säkra transporter i alla led skapade genom erfarenhet, nytänkande långsiktighet och ständiga förbättringar är grunden i vår verksamhet.

C4 transport är kvalitetscertifierat enligt ISO900, miljöcertifierat enligt ISO14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001.