Vi är ett heltäckande åkeri

Välkommen till C4 Transport – ett heltäckande åkeri och transportföretag, specialiserade på åkeriverksamhet, bud- och persontransport.

Experter på åkeri och transport

C4 Transport är ett heltäckande åkeri och transportföretag, specialiserade på åkeriverksamhet, bud- och persontransport. Kompetent personal och en modern fordonsflotta utgör basen i verksamheten. Vi transporterar det mesta och kör i hela Sverige och vid behov även utomlands. Företag, kommun eller privatperson i behov av transport? Kontakta oss!

  • Specialtransport
  • Livsmedelstransport
  • Budtransport
  • Betongtransport

Vi hjälper dig med persontransport

Vi kör dig dit du vill. Med lång erfarenhet av att transportera människor utför vi företags- och busstransport med hög kvalitet. Våra ansvarstagande chaufförer ser till så att resan sker på ett säkert sätt. Vi kör transporter till företag, kommuner, landsting och idrottsföreningar.

  • Företagstransport
  • Busstransport
  • Budtransport

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Hållbarhet

Genom systematiskt miljöarbete och kontinuerligt minskad användning av fossilt bränsle bidrar vi till minskad miljö- och klimatpåverkan. Trygga och säkra transporter i alla led skapade genom erfarenhet, nytänkande långsiktighet och ständiga förbättringar är grunden i vår verksamhet.

C4 transport är kvalitetscertifierat enligt ISO900, miljöcertifierat enligt ISO14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001.