Åkeri & transport

 Du är vår viktigaste kund

Välkommen till C4 Transport!

C4 Transport är ett heltäckande åkeri och transportföretag, specialiserade på åkeriverksamhet, bud- och persontransport. Kompetent personal och en modern fordonsflotta utgör basen i verksamheten. Vi transporterar det mesta och kör i hela Sverige och vid behov även utomlands. Företag, kommun eller privatperson i behov av transport? Kontakta oss!

Tankbilstransporter av flytande livsmedel. Kopparbergs Bryggeri är en kund som vi samarbetat med under många år.

Med Starka Betong har vi ett fint mångårigt samarbete

Sven Jinert är en kund som vi samarbetat med i många år

Persontransport

Vi kör dig dit du vill. Med lång erfarenhet av att transportera människor utför vi skoltransporter, sjukresor och färdtjänst med hög kvalitet. Våra ansvarstagande chaufförer ser till så att resan sker på ett säkert sätt. Tillsammans med Telepass & Sydbuss kör vi transporter till företag, kommuner, landsting och idrottsföreningar.

Vi är C4 Transport

Jesper Sigefjord

Transportledare specialtransporter
044-590 01 18
jesper@c4transport.se

Christian Mårtensson

Transportledare specialtransporter
044-590 01 12
christian@c4transport.se

Linn Grufstedt

Transportledare bygeltrailer
044-590 01 17
linn@c4transport.se

Tobias Andersson

Transportledare maskintransport
044-5900111
Tobias@C4transport.se

Stefan Harrysson

Transportledare persontrafik
044-590 01 19
stefan.h@c4transport.se

Micael Mårtensson

Transportledare persontrafik
044-590 01 15
micke@c4transport.se

Otto Svensson

Staffan Einarsson

Christel Dahlbom

Matilda Ivarsson

Christian Östberg

Hållbarhet

Genom systematiskt miljöarbete och kontinuerligt minskad användning av fossilt bränsle bidrar vi till minskad miljö- och klimatpåverkan. Trygga och säkra transporter i alla led skapade genom erfarenhet, nytänkande långsiktighet och ständiga förbättringar är grunden i vår verksamhet. C4 Transport AB är kvalitetscertifierat enligt ISO9001 och miljöcertifierat enligt ISO14001.

Läs mer