Betongtransport

Våra bilar levererar bjälklag och färdiga prefabväggar till byggprojekt och arbetsplatser i hela Sverige.


Maskintransport

Transporter av högt gods och maskiner.

maskintransport

Specialtransport

Vi transporterar dagligen krandelar, rör, bryggor, trummor, pumphus, balkar, takstolar, järnställningar och transformatorer runt om i landet.

specialtransport

VTL/följebil

C4 Transport erbjuder vägtransportledare/följebil, vilket behövs vid transport av större föremål som kräver tillstånd för att få transporteras.


Tanktransport


C4 Transports leveransbestämmelser

Om inget annat avtalats gäller för samtliga transportuppdrag C4 Transport AB utför, Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser, Alltrans 2007.

Kontakta oss för att boka transport

Kontakta oss på akeri@c4transport.se eller ring 044-200 000 för att boka transport.