Starka Betong

För 15 år sedan körde vi vårt första lass betong för Starka Betong. På den tiden fanns Starkas kunder enbart inom Skåne och vi hade då tre ekipage som skötte leveranserna. Sedan dess har vi tillsammans utvecklat vårt samarbete och vuxit både geografiskt och storleksmässigt.

År 2010 förvärvade Starka en fabrik i Arboga, vilket innebär att Starka idag säljer och levererar till kunder över hela landet. För att vi ska klara hålla samma höga servicenivå till Arbogafabrikens kunder, som vi gör till Kristianstadfabrikens kunder, har vi idag sju av våra ekipage stationerade i Arboga. Vi har med hjälp av Starka vuxit från 3 ekipage till 47 ekipage, där största delen är stationerade i Kristianstad, men vi har även ett antal stationerade på geografiskt strategiska orter runt om i landet.

”Vi är enormt glada och stolta över samarbetet vi har med Starka idag och hoppas att vi kan fortsätta växa tillsammans även framöver.”

Mer om Starka

Starka är ett självständigt privatägt företag i tredje generationen som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter. De erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. De har dessutom specialkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av betongelement, stödmurar och markkomplettering.

Vill du veta mer om vårt samarbete eller boka transport? Kontakta oss på akeri@c4transport.se eller ring 044-200 000.