C4 Transport förvärvar MKE Mjölkalångas Konsult & Entreprenad AB:s maskintrailer

I ett led att utveckla vår trailerverksamhet har C4 Transport förvärvat MKE Mjölkalångas Konsult & Entreprenad AB:s maskintrailer. Både befintliga och nya kunder hälsas välkomna till C4 Transport och kommer på sedvanligt sätt ges högsta service. Detta ekipage kommer fortsatt vara stationerad i Skåne med en förstärkning av ytterligare någon trailer. Ekipaget kommer köras av Mickael som har en lång erfarenhet av maskintransporter. Inom en kort tid kommer dragbilen bytas ut mot en nyare dragbil som klarar de senaste miljökraven.

C4 transport har sitt huvudsäte Kristianstad men har fordon stationerade på flera ställen runt om i Sverige. Vi på C4 Transport utför transporter så väl i hela Sverige som i Europa. Fordonsflottan består idag av ett 50 tal trailers som arbetar med transporter av bl a entreprenadmaskiner, traktorer, betongväggar, krandelar, specialgods. Inget gods är för litet eller för stort för oss. Trafiktillstånd, VTL och följebil ordnar vi i egen regi när detta krävs. Med C4 Transport som samarbetspartner kan man utveckla gräv och maskinverksamheten och kan hålla en 100 % service ut mot kund med rätt ekipage, på rätt plats, i rätt tid för varje uppdrag.

Kontakta våra serviceinriktade transportledare på 044-20 00 00 eller på bokning@c4transport.se