C4 Transport förvärvar MKE Mjölkalångas Konsult & Entreprenad AB:s maskintrailer

I ett led att utveckla vår trailerverksamhet har C4 Transport förvärvat MKE Mjölkalångas Konsult & Entreprenad AB:s maskintrailer. Både befintliga och nya kunder hälsas välkomna till C4 Transport och kommer på sedvanligt sätt ges högsta service. Detta ekipage kommer fortsatt vara stationerad i Skåne med en förstärkning av ytterligare någon trailer. Ekipaget kommer köras av … Läs mer